Bezpieczna REPLIKA Twojego ekosystemu IT w chmurze


* od wersji 8.0 dla funkcji Offsite Backup, a od wersji 9.0 Backup & Replication (DRaaS)

** Recovery Time and Point Objectives (RPO + RTO) zależne są od wielkości środowiska

Jedyna w Polsce ochrona przed działaniem siły wyższej

Jeśli używasz technologii Veeam, dajemy Ci możliwość pełnego przełączenia awaryjnego lub testowego na lokalizację zdalną. Twoja instalacja Veeam* domyślnie wyposażona jest Veeam w Cloud Connect, a to właśnie ten komponent pozwala łączyć się z usługodawcą zewnętrznym i sięgać po jego zasoby z RTPO 15 minut**.


Jeśli nie masz jeszcze Veeam Backup & Replication, możesz wynająć lub nabyć licencję, wraz z usługą Disaster Recovery - sprawdź ofertę.

Kompleksowa Ochrona
 • Disaster Recovery Plan lub mapowanie procesów
 • Bezpieczna replikacja
 • Środowisko zapasowe
 • Testy odtwarzania
 • Zgodność z regułą 3-2-1-0
Obsługiwane platformy wirtualizacyjne
 • VMware ESXi
 • Microsoft Hyper-V
Centrum danych
 • Redundancja środowiska DRaaS w oparciu o dwa ośrodki klasy TIER III zlokalizowane w Polsce
 • Pełna zgodność z GIODO

Unikalne cechy rozwiązania

 • Hosty chmurowe w lokalizacji awaryjnej obejmujące zasoby procesora, pamięć RAM i masową oraz sieć.
 • Pełne przełączanie awaryjne (failover) na lokalizację zdalną, obsługiwane w bezpiecznym portalu internetowym oraz opcja częściowego przełączania awaryjnego, umożliwiająca natychmiastowe przełączanie tylko na wybrane repliki maszyn wirtualnych.
 • Pełny i częściowy powrót po awarii (failback) — przywracanie normalnego funkcjonowania.
 • Jednoportowa łączność z usługodawcą za pośrednictwem bezpiecznego połączenia TLS/SSL, przy użyciu funkcji szyfrowania ruchu.
 • Przełączanie awaryjne 1 kliknięciem — mechanizmy umożliwiające szybką realizację i testowanie przełączania awaryjnego w ramach symulacji, bez zakłócania pracy obciążeń produkcyjnych.
 • Różne technologie redukcji ruchu, w tym akceleracja sieci WAN, BitLooker i wstępne wypełnianie replik.

Sprawdź ofertę

Vability to spółka nowych technologii, mająca w portfelu głównie produkty zapewniające ciągłość działania i bezpieczeństwo danych przedsiębiorstw. Uwzględniając nieuniknione zmiany społeczne i jako Managed Service Provider, oferujemy nasze produkty w modelu SaaS, wspólnie z partnerami biznesowymi.

Viability sp. z o.o., ul. Krupnicza 2/4, 50-075 Wrocław, NIP: 5213679828, REGON: 147453354, KRS 0000525760 - Copyright 2014. All Rights Reserved. Deklaracja cookie.